Signaal kwaliteitsverbetering

Rapporteur:      
Objectnaam:   Plaats:
Datum van melding:      
         
Hoe: Beoordelingskaart onvoldoende   Fax
  Beoordelingskaart matig   E-mail
  Telefonisch   Tijdens bezoek
  Schriftelijk   Dagelijks controle formulier
       
INGEDIENDE KLACHT/SIGNAAL + EVENTUELE TOELICHTING

OORZAAK KLACHT/SIGNAAL
Leiding, want: Opdrachtgever/contactpersoon, want:
Tijd (gebrek) want: Anders namelijk:
Medewerker, want:CORRIGERENDE MAATREGEL / OPLOSSING: OM HERHALING TE VOORKOMEN

Klacht is hersteld door Wanneer hersteld
Corrigerende maatregel ingevoerd op
Corrigerende maatregel voldaan Ja Nee Gecontroleerd op Door
Klanttevredenheid nagegaan op

VERDERE ACTIES NODIG: Ja Nee (indien ja, dan omschrijving acties)

Naam voor akkoord:
Datum: